Coronavirus

Coronavirus

Worden de lessen op locatie gegeven?

Alle lokalen zijn corona-proof gemaakt, zodat alle lessen gewoon op de locatie kunnen plaatsvinden. Als we door nieuwe maatregelen van de overheid niet op locatie kunnen lesgeven, kijken we opnieuw hoe we dit oplossen.

Mochten er tussentijds verscherpte maatregelen worden opgelegd dan stellen we je daarvan op de hoogte.

Voor de lessen is een protocol opgesteld. Bekijk hier het protocol 

Omdat de opleidingen van voorjaar 2020 pas in september konden starten, is er iets minder ruimte dan normaal voor de najaarsopleidingen van 2020. Fase 1 en Fase 2 zijn al bijna vol. Geen plek meer op de locatie en dag van jouw voorkeur? Het is nu al mogelijk om je in te schrijven voor de voorjaarsopleidingen 2021 van Fase 1 , Fase 2 en Fase 3.

Ons beleid

NIA ACADEMIE volgt het beleid van het RIVM ten aanzien van advies over het Coronavirus.

Advies over dragen van mondkapjes
Op basis van het dringende advies vanuit het kabinet verzoeken we je vriendelijk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek van de locatie én ook tijdens beweeg-/doorstroommomenten in de gangen en het lokaal. Eenmaal gezeten in het leslokaal mag je het mondkapje afzetten. Op sommige locaties is bij beweging in de openbare ruimte het dragen van een mondkapje verplicht gesteld. Let op de aanwijzingen van jouw (les)locatie.

CONTACT
Heb je vragen m.b.t. jouw cursus of opleiding en het Coronavirus? Neem contact op met de studentenadministratie:

Mail: nia.academie.office@gmail.com
Telefoon: 06 24 14 55 55